کدخبر: ۲۲۳۹

این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به چگونگی ارزیابی عملکرد و بررسی تفاوت بین ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد پرداخته می‌شود.

ارسال نظر