کدخبر: ۱۹۴۷

هزینه‌های مربوط به بخش مسکن در مهرماه امسال ۳۷.۰۵ درصد و مخارج خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز ۲۵.۵۱ درصد از کل هزینه خانوار را شامل شد؛ بنابراین بیش از ۶۲.۵ درصد کل خرج خانوار برای مسکن و خوراک است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مهر، بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن نشان می دهد که نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها به میزان ۲۱.۲ درصد و هزینه های بخش مسکن نیز ۱۰ درصد رشد داشته است.

بر پایه این گزارش، رشد مخارج بخش حمل و نقل ۲۰.۴ درصد و رشد هزینه های بهداشت و درمان نیز ۱۱.۴ درصد بوده است. مخارج دخانیات ۴۷.۸ درصد و هزینه های مربوط به بخش اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز ۲۲.۸ درصد بیشتر شده است. کمترین میزان رشد هزینه ها در سبد مصرفی خانوار در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به مسکن به ۱۰ درصد و بیشترین افزایش هزینه نیز در بخش دخانیات با ۴۷.۸ درصد بود.

در اولین ماه از پاییز امسال مخارج مسکن به میزان ۳۷.۰۵ درصد از کل درآمد خانوار را به خود اختصاص داده و ۲۵.۵۱ درصد نیز در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است. ۸.۹۰ درصد هزینه خانوار در بخش حمل و نقل و ۷.۸۳ درصد نیز مربوط به بخش درمان است.

خانوارهای شهری در مهرماه سال جاری ۴.۶۲ درصد از مخارج خود را در بخش تهیه پوشاک و کفش داشتند و در عین حال نیز ارتباطات ۲.۳۰ درصد هزینه ها را به خود اختصاص داده است. هزینه های تفریح و امور فرهنگی در مهرماه سال جاری ۲۹.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته و در عین حال، ۲.۰۷ درصد کل هزینه ها در سبد خانوار را شامل می شود.

 

ارسال نظر