شناسه خبر: 21

طبق اعلام مرکز آمار

نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت ۱۲.۷ درصد شد

گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت فصل پاییز ١٣٩٦ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) منتشر شد که بر مبنای آن نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت به ۱۲.۷ درصد رسید.

به گزارش اقتصاد نگار براساس اعلام مرکز آمار، درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٦ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ١٢,٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ (١٠.٢ درصد)، افزایش داشته است.

 

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ١٣٩٦ به عدد ٢٤٢,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٢٢.٨)، ٩.٠ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠٥.٢)، ١٨.٣ درصد افزایش داشته ­است

 

 درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٦ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ١٢,٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ (١٠.٢ درصد)، افزایش داشته است

 

شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش "صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت" با ١٦,٩ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش­ترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل پاییز داشته ­است. شاخص قیمت زیربخش‌های "تولید فلزات اساسی" با ١١,٠ درصد، "تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم­تریلر" با ٢,٦ درصد، "صنایع محصولات شیمیایی" با ٣,٧ درصد، "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" با ١,٥ درصد و " ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد وانتقال برق" با ٧,٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت در فصل پاییز  دارا هستند.

 

در فصل مورد بررسی، شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش‌های‌ " تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار " و "تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی " نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده­ است. همچنین، شاخص قیمت در زیربخش "تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی" نسبت به فصل قبل کاهش داشته است. شدت اثرگذاری در دیگر زیربخش‌ها بر روی شاخص کل، مثبت و کمتر از موارد فوق‌الذکر است.

 

ارسال نظر