کدخبر: ۲۲۰۲

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد:

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: اکثر اقتصاددانان قبول دارند که در بلند مدت مداخله دولت در قیمت گذاری امری مضر است، ولی شخصی که حائز ۲۴میلیون رای می شود قائدتا برای حیات خود به آراء مردم نیاز دارد.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از تسنیم، حسین میرشجاعیان در برنامه پیشران به بیان این موضوع پرداخت که، دولت نظریه پرداز نیست و از نظریات مختلف استفاده می کند برای اینکه بتواند رویکردی را انتخاب کند که او را به اهدافش برساند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: دولتها در ایران از دل احزاب بیرون نمی آیند، دولتها در ایران از دل جریانات سیاسی بیرون می آیند.

وی در خصوص رویکرد اقتصادی دولت در ایران گفت: نگاه، نقطه نظر و دیدگاه مجموعه ای از افراد با محوریت شخص رئیس جمهور و یک تیم، که در کنار شخص رئیس جمهور هستند، جمع می شود تا بهترین تصمیمات اتخاذ شود.

میرشجاعیان در ادامه افزود: فارغ از دولتها ما دارای چند مشکل جدی هستیم که دارای ریشه های سیاسی هستند نه لزوما اقتصادی و این مشکلها عبارتند از اینکه فرآیند تصمیم گیری در ایران ایستگاه های بسیار زیادی دارد، بازیگران زیادی در تصمیم گیری دخیل هستند و در بزنگاه تصمیم گیری آخرین نهادی که نقش تصمیم گیری دارد به نوعی حق وِتو دارد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تک بعدی بودن اقتصاددانان گفت: ما اقتصادی ها یک اشکالی داریم و فکر می کنیم چیزی که روی کاغذ درست جواب می دهد، در محیط بیرونی هم درست جواب می دهد. در صورتی که اینطور نیست، فاصله تئوری تا واقعیت شکاف زیادی است. اکثر اقتصاددانان قبول دارند که در بلند مدت مداخله دولت در قیمت گذاری امری مضر است، ولی شخصی که حائز 24میلیون رای می شود فقط در ذهنش متغیر های اقتصادی نیست، متغیرهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز هست. دولت از دل آراء مردم شکل می گیرد و قائدتا برای حیات خود به آراء مردم نیاز دارد.

وی در ادامه افزود: شرایط متفاوت شده و به گونه ای است که متغیرهای برون زا را ما تعیین نمی کنیم، به ما تحمیل می شود. تحریم، تحمیل شده است و تلاش باید بر این باشد که این شرایط کنترل شود و بسته به این شرایط دولت تلاش میکند افزایش قیمتها را کنترل کند و با اتخاذ رویکردهای انبساطی میزان کاهش رشد اقتصادی را کم کند.

 

 

ارسال نظر