کدخبر: ۲۲۰۸

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که فاصله بین تورم دهک اول و دهم در مهرماه سال جاری به ۵.۱ درصد رسیده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایبنا، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است. بیشترین درصد تغییر شاخص کل در مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای مربوط به دهک دهم معادل ۴۶ درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول معادل ۲۷.۶ درصد بوده است.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ١٣٩٧ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ١٣٩٦ معادل ۱۵.۹ درصد بود. بیشترین میزان تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در دوازده ماه منتهی به مهرماه ١٣٩٧ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ١٣٩٦ مربوط بـه دهک دهم معادل ۱۸.۴ درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول معادل ۱۳.۳ درصد بوده است.

بر این اساس میزان تورم دهک دوم در این بازه زمانی ۱۴ درصد، دهک سوم ۱۴.۴ درصد، دهک چهارم ۱۴.۵ درصد، دهک پنجم ۱۴.۷ درصد، دهک ششم ۱۴.۹ درصد، دهک هفتم ۱۵.۱ درصد، دهک هشتم ۱۵.۳ درصد و دهک نهم ۱۶.۲ درصد بوده است. فاصله تورم دهک اول و دهم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۹۶ برابر ۵.۱ درصد بوده است که این رقم در مهرماه سال گذشته تنها ۰.۲ درصد بوده است.

این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته برای دهک اول ۲۳.۲ درصد و برای دهک دهم ۴۰.۳ درصد افزایش داشته است که این رقم در مجموع برای ۱۰ دهک هزینه‌ای ۳۱.۴ درصد بوده است.

همچنین میزان تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ برای دهک اول معادل ۱۱.۷ درصد و برای دهک دهم معادل ۱۵.۳ درصد بوده که بر این اساس در مجموع نرخ تورم برای ۱۰ دهک هزینه‌ای در شهریور ماه ۱۳.۵ درصد محاسبه شده است.

 

ارسال نظر