کدخبر: ۲۲۰۹

بازار سهام ، سال ۹۷ را در حالی آغاز کرد که سال سختی را پشت سر گذاشته بود. شاخص کل در سال گذشته با ثبت بازدهی ۲۴.۷ درصدی نتوانسته بود در مقایسه با بازارهای موازی عملکرد قابل توجهی از خود نشان دهد.از طرفی افت قابل توجه قیمت سهام بانکها در سال های اخیر زیان فراوانی را به سهامداران وارد کرده بود .اما سال ۹۷ چهره ای متفاوت از سال های گذشته شد و شاخص کل از رقم ۹۶ هزار واحد در ابتدای سال با ثبت بازدهی ۱۱۷ درصدی تا پایان مهر ماه به رقم ۱۸۷ هزار واحد رسید تا کام سهامداران شیرین شود.در این بین صنعت بانکداری نیز از رشد بازار عقب نمانده است. شاخص قیمت صنعت بانکداری از ابتدای سال تا پایان مهر ماه بازدهی ۵۹ درصدی را به ثبت رسانده است که البته به دلیل بسته بودن نماد برخی بانک ها باید بازدهی این گروه را به تفکیک سهم ها نگاه کرد.در ادامه بازده برخی بانک ها در بازه زمانی مختلف ارائه می شود .

نماد بازدهی ۳ ماهه بازدهی ۶ ماهه بازدهی یک ساله
وتجارت ۱۱۶٪ ۱۰۴٪ ۱۱۹٪
وبملت ۱۰۴٪ ۱۵۰٪ ۱۲۸٪
وپارس ۱۴٪ ۱۸٪ ۰٪
وبصادر ۲۷٪ ۸۱٪ ۱۵٪
وخاور ۵۵٪ ۵۲٪ ۵۱٪
ونوین ۵۰٪ ۵۹٪ ۱۹٪
وسینا ۱٪ ۱۲٪ ۱۷٪

 

بانک تجارت از ابتدای سال تاکنون بازدهی بالای ۱۰۰ درصد را به ثبت رسانده و ارزش بازار بانک از ۲۸۰۰۰ میلیارد ریال در ابتدای سال به ۶۰۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. جدول فوق نشان می دهد که بانک تجارت از نظر بازدهی از سایر بانک‌ها به مراتب بهتر بوده و با برنامه های بانک جهت افزایش سرمایه و خروج از زیان و بهبود عملکرد عملیاتی ، می توان انتظار داشت که رشد قیمت سهام بانک همچنان ادامه دار باشد.

صنعت بانکداری در حال حاضر با ارزش بازار ۴۳۰ هزار میلیارد ریال حدود ۵/۶ درصد از کل ارزش بازار بورس را شامل می شود که این نسبت در سال های قبل به بالای ۱۰ درصد نیز رسیده بود. در ادامه جدول مقایسه ای قیمت و ارزش بازار برخی بانک ها ارائه شده است. بانک تجارت در حال حاضر با ارزش بازار نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال سومین بانک بزرگ بورس محسوب می شود.

نماد شرکت قیمت ارزش بازار
وبملت بانک ملت ۲٫۲۹۳ ۱۱۴٫۴۰۰
وبصادر بانک صادرات ایران ۱٫۱۵۳ ۶۵٫۶۶۱
وتجارت بانک تجارت ۱٫۳۰۰ ۵۹٫۴۱۰
وپاسار بانک پاسارگاد ۹۹۹ ۵۰٫۳۵۰
وپارس بانک پارسیان ۱٫۱۲۳ ۲۶٫۸۰۱
ونوین بانک اقتصاد نوین ۱٫۷۵۰ ۲۳٫۴۶۵
وانصار بانک انصار ۲٫۰۸۸ ۲۰٫۸۶۰

از طرف دیگر مقایسه ارزش بانک های شبه دولتی با یکدیگر نشان می دهد که ارزش بازار بانک تجارت تقریباً همپای بانک ملت پیش رفته و در مقایسه با بانک صادرات نیز بهبود یافته است. به طوریکه ارزش بازار بانک تجارت نسبت به بانک صادرات از ۸۰ درصد در ابتدای سال به ۹۰ درصد تا پایان آبان ماه رسیده است.

مقایسه ارزش بازار ( میلیون ریال )
شرکت ابتدای سال ۹۷ ۲۸ آبان
بانک تجارت ۲۷٫۲۸۲٫۹۰۰ ۵۹٫۸۲۱٫۳۰۰
بانک صادرات ۳۴٫۰۴۴٫۲۰۰ ۶۶٫۲۳۸٫۸۰۰
بانک ملت ۵۰٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰
نسبت ارزش بازار تجارت به صادرات ۸۰٪ ۹۰٪
نسبت ارزش بازار تجارت به ملت ۵۴٪ ۵۲٪

 

ارسال نظر