کدخبر: ۲۲۳۱

سال آینده با وجود تثبیت درآمدهای مالیاتی، درآمد دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از تسنیم، شنیده ها از لایحه بودجه سال 98 حاکی است، درآمدهای درنظر گرفته شده برای دولت از محل مالیاتها نسبت به سال جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت. این درحالی است که با افزایش 100 درصدی نرخ تسعیر ارز در بودجه، درآمدهای نفتی دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، با جود کاهش قابل توجه صادرات نفت، حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش  خواهد یافت.

بر این اساس، کل درآمد تخمین زده شده از محل فروش و صادرات نفت خام حدود 290 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که سهم دولت بعد از کسر سهم 14.5 درصدی وزارت نفت و صندوق توسعه ملی نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان میباشد. به این ترتیب نسبت به سال قبل درامد دولت از این محل نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

این درحالی است که در بودجه سال آینده درامدهای مالیاتی کشور تقریبا بدون تغییر درنظر گرفته شده است. با این حال افزایش نزدیک به 50 هزار میلیاردی درآمد از محل فروش و صادرات نفت خام (واگذاری دارایی سرمایه ای) کسری ناشی از افزایش هزینه های جاری را جبران خواهد کرد.

 

 

ارسال نظر