کدخبر: ۲۴۱۱

در۵ماهه ابتدایی سال جمع کل دریافتی طرح هدفمندی حدود ۳۷.۸ هزار میلیارد تومان و کل مصارف ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و در این بین اختلاف ۲.۸هزار میلیاردی بین دریافتی و پرداختی هدفمندی یارانه ها ایجاد شده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از تسنیم، در تبصره 14 قانون بودجه سال 1397 بر خلاف سال های گذشته که صرفا سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، سعی شده تا مطابق ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدولی ارائه شود. بر این اساس در جدول زیر میزان عملکرد 5ماهه دریافتی و پرداختی منابع طرح هدفمندی یارانه ها مشخص شده است.

بر این اسا عملکرد وصولی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی 105 درصد، شرکت گاز 80 درصد، شرکت توانیز 74 درصد و شرکت آب و فاضلاب تنها 7 درصد بوده است. همچنین پرداختی شرکت پخش فرآورده ها 84 درصد، شرکت گاز 43 درصد، شرکت توانیر 70 درصد و شرکت آب صفر درصد بوده است.

 

جمع کل دریافتی سازمان  هدفمندی یارانه ها حدود 37.8 هزار میلیارد تومان و جمع مصارف 35 هزار میلیارد تومان بوده و در این بین اختلاف 2.7هزار میلیاردی بین دریافتی و پرداختی هدفمندی یارانه ها ایجاد شده است.

 

 

 

ارسال نظر