کدخبر: ۲۴۴۲

بانک مرکزی حجم نقدینگی در مهرماه سال جاری را بیش از هزار و ۶۹۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادنگار، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مهرماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۱۶ هزار و ۹۳۸.۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶)، ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره ۲۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال با ۴۷.۷ درصد افزایش نسبت به مهرماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۷.۲ درصد رشد، ۱۴۵۱۸.۳ هزار میلیارد ریال است.

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال ۸۳۰۳.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۹۷۰.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهرماه سال ۹۶ به میزان ۲۰.۹ درصد رشد یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۷۶۳ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۷.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به ۴۵۱۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۶۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۶.۲ درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری ۲۲۲۵.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۴۰.۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۷۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۲۱.۲ درصد، ۹۰.۷ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۵.۹ درصد افزایش به ۲۳۰۷ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در دوره مهرماه سال ۹۷ با ۴۲.۹ درصد افزایش به ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در مهرماه امسال ۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۹۲.۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۷.۱ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۳۳۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت مهرماه سال ۹۶ دارای ۱۹.۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در مهرماه به ۳۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که ۶۵.۱ درصد نسبت به مهر ۹۶ کاهش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در مهرماه سال جاری ۸۶۰.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۳.۴ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۵۷۳۳.۱ هزار میلیارد ریال است که ۱۸ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۸.۶ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل منفی ۳.۱ درصد نسبت به مهر ۹۶ دارد.

 

ارسال نظر