کدخبر: ۲۴۷۰

دولت در هفت ماه ابتدای امسال ۶۰۰.۹ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کرده که این میزان حدود ۷۱ درصد رقم مصوب و پیش‌بینی شده در این دوره بوده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایبنا، بررسی وضعیت بودجه عمومی دولت به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی در مهرماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که ۷۵۵.۵ هزار میلیارد ریال از درآمدهای دولت به نسبت ۱۲۷۹.۳ هزار میلیارد ریال مصوب در هفت ماهه سال ۹۷، محقق شده است. درآمدهای دولت در هفت ماهه سال گذشته ۷۳۴.۸ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد ۲.۸ درصدی است.

بر پایه این گزارش، میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در هفت ماه ابتدای امسال ۸۴۰.۸ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۶۰۰.۹ هزار میلیارد ریال محقق شد. این در حالی است که دولت در هفت ماهه سال ۹۶ معادل ۵۲۶.۴ هزار میلیارد ریال و در هفت ماهه سال ۹۵ برابر ۵۱۲.۴ هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی داشته که حکایت از رشد ۱۴.۲ درصدی در سال ۹۷ دارد.

در بخش مالیات اشخاص حقوقی طی هفت ماه ابتدای امسال ۲۴۰.۵ هزار میلیارد ریال درآمد مصوب شده بود که از این میزان ۱۳۹.۱ هزار میلیارد ریال محقق شد. همچنین از پیش‌بینی ۱۱۴.۸ هزار میلیارد ریال درآمد در بخش مالیات بر درآمدها نیز ۱۰۴.۵ هزار میلیارد ریال نهایی شده است.

دولت در هفت ماهه سال ۹۷ موفق به کسب ۲۰.۵ هزار میلیارد ریال مالیات بر ثروت شده و در عین حال پیش بینی درآمد در این خصوص به میزان ۲۰.۷ هزار میلیارد ریال بوده است. جمع مصوب مالیات‌های مستقیم در هفت ماه ابتدای سال جاری به میزان ۳۷۵.۹ هزار میلیارد ریال بود که از این میزان، ۲۶۴.۱ هزار میلیارد ریال محقق شد. در بخش مالیات بر واردات نیز دولت در هفت ماهه ۱۷۲.۹ هزار میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی کرده بود که در نهایت تا پایان مهر ماه توانست ۸۴ هزار میلیارد ریال از آن کسب کند.

برای هفت ماه ابتدای امسال ۲۹۲ هزار میلیارد ریال مالیات بر کالاها و خدمات پیش‌بینی شده بود که در نهایت به میزان ۲۵۲.۸ هزار میلیارد ریال محقق شد. جمع مالیات‌های غیرمستقیم در دوره مورد بررسی، ۴۶۴.۹ هزار میلیارد ریال مصوب بوده که در نهایت ۳۳۶.۸ هزار میلیارد ریال نهایی شده است.

 

ارسال نظر