کدخبر: ۲۵۳۷

به گزارش اقتصادنگار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٣٧٣٨٨٩٥ میلیارد ریال با نفت و ٢٨٩٩٥٩٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید. این در حالی است که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٢٤٦٢١ میلیارد ریال و بدون نفت ٢٨٩١٨٧٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴ دهم درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳ دهم درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٢,٥- ،  گروه صنعت١.٢ -  و گروه خدمات ٢.٣ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.

 

ارسال نظر