کدخبر: ۲۵۷۶

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۹۴۱) واحد افت به ۱۶۰ هزار ۸۹۸ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی»  با (۲۷۳) واحد کاهش  به ۴۶ هزار و ۷۷۲ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۵۰) واحد افت به ۲۷ هزار و ۹۳۵ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۳۵) واحد کاهش، به ۱۹ هزار و ۶۷۸ واحد، شاخص آزاد شناور با (۷۹۱) واحد ریزش،  به ۱۷۵ هزار و ۸۸۳ واحد، شاخص بازار اول با (۶۲۲) واحد افت به ۱۱۸ هزار و ۶۹۴ واحد و شاخص بازار دوم با (۲۲۲۱) واحد ریزش، به ۳۱۹ هزار و ۷۶۳ واحد رسید.

از سوی دیگرجزییات دادوستدهای امروز مشخص می کند که ۵ نماد «شپنا با (۱۲۲) واحد، فولاد با (۱۲۰) واحد، فملی با (۱۱۷) واحد، شبندر با (۹۴) واحد، و تاپیکو با (۸۳) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

 

 

ارسال نظر