کدخبر: ۲۶۳۷

به گزارش اقتصادنگار به نقل از خبرگزاری فارس، به دلیل ‌‌‌‌‌‌سخت‌تر شدن ‌‌‌‌‌خرید شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موجود در آمریکا توسط چینی‌ها و نیز وجود محدودیت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در سرمایه‌گذاری خارجی چینی‌ها که از سوی دولت این کشور اعمال شده است، سرمایه‌گذاری این کشور آسیایی در اروپا و آمریکا ۷۳ درصد کاهش یافت. 

بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی مؤسسه حقوقی بیکر اند مکنزی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در آمریکا به شدت منفی شده و به کمترین میزان در ۷ سال گذشته رسیده است. سرمایه‌گذاری چین در آمریکا ۸۳ درصد کاهش یافته اما در کانادا ۸۰ درصد افزایش یافته است.

سال گذشته شرکت‌های چینی تنها ۴/۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌ها در آمریکا را انجام دادند و این درحالی است که این رقم نسبت به ۲۹ میلیارد دلار سال ۲۰۱۷ معادل ۸۳ درصد کاهش یافته و نسبت به ۴۶ میلیارد دلار سال ۲۰۱۶، ۹۰ درصد سقوط کرده است.

با توجه به آنکه شرکت‌های چینی در سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را در آمریکا فروخته‌اند، میزان خالص سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا ۸ میلیارد دلار ‌‌‌‌در سال ۲۰۱۸ منفی شده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گروه مشاوره‌ای رودیوم امروز هشدار داد طی سال جاری نیز فشارها همچنان پابرجا خواهد بود و بعید به نظر می‌رسد که روابط تیره آمریکا با چین طی سال جاری بهبود یابد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 

 

ارسال نظر