کدخبر: ۲۶۷۷

 

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی نتایج طرح "گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در فصل تابستان سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد:

در فصل تابستان سال ١٣٩٧، در شهر تهران تعداد ۲۱۰۴۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٧/١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٢/١ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧/٣ واحد بوده است.

تعداد ٢٨٩٠ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٥/٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩/٨ درصد افزایش داشته است.​مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ بالغ ‌بر ۳۸۸۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٩/٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩/٦ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٣٤٣ مترمربع بوده است.

در کل نقاط شهری نیز در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ۹۴۹۳۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٤/٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٥/٤ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢/٨ واحد بوده است‌.

تعداد ۳۳۴۵۷ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در فصل تابستان ١٣٩٧ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٢/٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٢/٦ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل تابستان ١٣٩٧ حدود ۱۷۶۶۰ متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١/٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٤/٤ درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٢٨ مترمربع بوده است.

 

ارسال نظر