کدخبر: ۲۶۹۰

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مرکز آمار ایران، در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل مصرف کننده (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٤/٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢/٠ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹/۶ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩/٦ درصد بیشتر از دی ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده ­اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٧/٤ درصد) ٢/٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ نیز به ٢٠/٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (١٨/٠ درصد) ٢/٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٢/٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١/٦ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٥٧/٨ و ٣٢/٤ درصد می­باشد.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٤/١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢/٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹/۰ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٦/٩ درصد) ٢/١ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٨/٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢/٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲/۷ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩/٩ درصد) ٢/٨ واحد درصد افزایش داشته است.

در ماه جاری اکثر بخش‌های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده­ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه«دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ١٩/٦ درصد برای دهک اول تا ٢٢/٣ درصد برای دهک دهم است.

 

ارسال نظر