کدخبر: ۲۶۹۵

به گزارش اقتصادنگار، امروز سوم بهمن ۱۳۹۷ شاخص بورس تهران با افزایش ۱۳۵واحدی به ۱۶۲ هزار و ۹۴۰ واحد رسید و شاخص کل (هم وزن) با افزایش ۳۲۵واحدی به ۲۹ هزار و ۳۱۱واحد دست یافت. 

بیشترین تاثیر مثبت در بازار امروز به نماد معاملاتی بانک تجارت با مثبت ۸۶ واحد تعلق داشت و بیشترین تاثیرات منفی در بازار امروز نیز به نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس با منفی ۵۳ واحد، صنایع مس ایران با منفی ۴۳ واحد و معدنی و صنعتی چادرملو با منفی ۳۲ واحد تعلق داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر