کدخبر: ۲۷۰۳

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، اقتصاد ایران در سال آینده رشد منفی را تجربه خواهد کرد. 

براساس این گزارش، ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول سال جاری نشان میدهد که عملکرد اقتصاد کشور ضعیفتر از انتظارات قبلی بوده است. از جمله میزان کاهش تولید صنعت به خصوص صنایع اصلی نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بوده است. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمتها (مصرف کننده و تولیدکننده) در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشته است، رشد حقیقی برخی بخشها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرده است. این وضعیت برای سال ۱۳۹۸ هم صادق است.

با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق الذکر پیشبینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۲/۶ درصد و در سناریوی دوم منفی ۵/۵ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت نیم و منفی نیم درصد برآورد میشود. 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب منفی ۱/۵ و منفی ۱/۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۳/۶ و منفی ۳/۷ پیشبینی کرده اند. 

برآوردهای انجام شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. این در حالی است که به طور بالقوه سیاستگذار میتواند با اتخاذ سیاستهای فعالانه مناسب وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره گیری از فرصتهای ناشی از آن، تبعات منفی را کاهش دهد. 

ارسال نظر