کدخبر: ۲۷۱۳

هیئت مدیره بانک تجارت به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد کرده است سرمایه خود را افزایش داده و از مبلغ ۴۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به ۲۵۴ هزار و ۸۴۷ میلیارد ریال برساند. این کار بر اساس بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) صورت می گیرد. گفتنی است محل تامین این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده و موضوع آن اصلاح ساختار سرمایه و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می باشد. این پیشنهاد که در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۷ به تصویب هیئت مدیره بانک تجارت رسیده به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده و منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

 

ارسال نظر