کدخبر: ۲۷۲۵

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مرکز آمار ایران، در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٤/٧ رسید که نسبت به ماه قبل٢/٠ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢/٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان  با ٠/٦ درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩/٦ درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٤٩/٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (٣١/٩ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ٩/٦ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٧/٧ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دی ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد٢٠/٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٢٤/٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (١٦/٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در دی ماه ٨/٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠/٨ واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

 

 

ارسال نظر