کدخبر: ۲۷۳۰

به گزارش اقتصادنگار به نقل از بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۳۴/۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در دی ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۵/۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۷ درصد افزایش داشته است.
شاخص مورد اشاره در دی ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۲/۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به دی ۱۳۹۷ نسبت به دی ۱۳۹۶ در گروههای مختلف متفاوت بوده است. این تغییر در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۳۰/۶ درصد، ساخت صنعت ۴۴/۶ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۳۰/۴ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱۳/۷ درصد، آموزش ۱۶ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۷/۱ درصد، هتل و رستوران ۲۰/۷ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۱۸/۱ درصد بوده است. 

 

ارسال نظر