کدخبر: ۲۷۸۹

به گزارش اقتصادنگار، امروز هجدهم بهمن ۱۳۹۷ بهای ارزهای معتبر، طلا و سکه در بازار کاهش یافت. بر همین اساس، هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۵۴ هزار تومانی نسبت به دیروز به قیمت ۴ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان معامله ‌شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت ۴ میلیون و ۸۳ هزار تومان، نیم سکه به قیمت ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان، ربع سکه به قیمت ۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و هر سکه یک گرمی به قیمت ۷۵۵ هزار تومان دادوستد شد. ارزش یک گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۳۰۰۰تومانی به قیمت ۳۶۷هزار و ۵۴۰ تومان معامله شد. 

همچنین بهای دلار در صرافی های بانکی با کاهش ۲۰۵ تومانی نسبت به دیروز به ۱۱ هزار و ۶۴۵ تومان رسید. قیمت یورو نیز با  ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به دیروز، ۱۳هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر