کدخبر: ۲۷۹۴

به گزارش اقتصادنگار، امروز ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ بهای ارزهای معتبر، طلا و سکه در بازار افزایش یافت. بر همین اساس، هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۰۱ هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، به قیمت ۴ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان معامله ‌شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان، نیم سکه به قیمت ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان، ربع سکه به قیمت ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر سکه یک گرمی به قیمت ۷۵۵ هزار تومان دادوستد شد. ارزش یک گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۴۱۵۰ تومانی به قیمت ۳۷۱هزار و ۶۹۰ تومان معامله شد. 

همچنین بهای دلار در صرافی های بانکی با افزایش ۶۵ تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، به ۱۱ هزار و ۷۱۰ تومان رسید. قیمت یورو نیز با  ۵۰تومان افزایش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، ۱۳هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر