کدخبر: ۲۸۰۴

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد:

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به پرداخت ۲۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار  از رشد ۸۰ درصدی این میزان نسبت به سال گذشته خبر داد.

حجت‌الله مهدیان گفت: با توجه به توسعه‌ای و تخصصی بودن بانک توسعه تعاون عمده سیاست‌های اعتباری این بانک معطوف به طرح‌های اقتصادی با سرمایه‌بری کمتر و اشتغال‌زایی بیشتر شده است و بر اساس همین رویکرد و با استفاده از ظرفیت‌های آمایشی هر منطقه کمک به طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و سرمایه در گردش را برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین کمک به اشتغال خرد، کوچک و متوسط در دستور کار قرار داده است.

وی استان خوزستان را یکی از قطب‌های مهم صنعتی و کشاورزی در کشور دانست و دراین‌باره اظهار کرد: تسهیلات اعتباری بانک توسعه تعاون بااعتبار سنجی و نیازسنجی منطقی و اساسی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی استان خوزستان اعم از تعاونی و غیرتعاونی قرار دارد.

مهدیان سهم بخش‌های مختلف اقتصادی را از تسهیلات اعتباری دریافتی بانک توسعه تعاون استان خوزستان به ترتیب کشاورزی ۲۶ درصد، صنعت و معدن ۳۵ درصد، خدمات و بازرگانی ۳۸ درصد و مسکن و ساختمان ۱ درصد عنوان نمود.

وی میزان تسهیلات اعتباری پرداختی بانک توسعه تعاون طی سال جاری در استان خوزستان را به بخش تعاون ۷۳ درصد و غیر بخش را ۲۷ درصد یادکرد و دراین‌باره افزود: میانگین پرداختی بانک توسعه تعاون در بخش تعاون در استان خوزستان بالاتر می‌باشد.

 

ارسال نظر