کدخبر: ۲۹۴۳

به گزارش اقتصادنگار، تعداد گردشگران بازدیدکننده از ترکیه در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ (دهه دوم دی تا دهه نخست بهمن ماه امسال) در حالی با افزایش تقریبا ۷۸ هزار نفری نسبت به ژانویه سال قبل به ۱ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۴۹۶ نفری رسیده است که تعداد ایرانیان بازدیدکننده از این کشور در این بازه ۳۷ درصد کاهش یافته است.

بر اساس منابع آماری ترکیه، ایران در ژانویه ۲۰۱۹، ۹۶ هزار و ۶۰۳ گردشگر به این کشور فرستاده است که نسبت به ژانویه ۲۰۱۸ کاهش ۵۷ هزار و ۶۹۳ نفری نشان می دهد.

در ماه ژانویه ۲۰۱۹ ایران پس از کشورهای بلغارستان، گرجستان و آلمان در رده چهارم مبادی برتر گردشگری ترکیه قرار داشته‌ است. این در حالی است که در ژانویه ۲۰۱۸ ایرانیان در صدر کشورهای فرستنده توریست به ترکیه جای داشتند. 

ارسال نظر