کدخبر: ۲۹۶۹

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج بهمن ماه طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، تعداد گوسفند و بز موجود در دامداری‌های کشور با رشد ٢٠ درصدی نسبت به مهر ماه سال جاری، به ٧ / ٦٢ میلیون رأس رسید.

گزارش تفصیلی این طرح آمارگیری به شرح زیر است:

به دلایل مختلف، از جمله شرایط اقلیمی کشور و ذائقه مردم، پرورش گوسفند و بز (که اصطلاحاً دام سبک نامیده می‌شوند) در کشور ما از رونق زیادی برخوردار است. مطابق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در مهر ماه ١٣٩٣، نزدیک به ٢ / ١ میلیون بهره‌بردار کشاورزی به پرورش ٨ / ٤٣ میلیون رأس دام سبک می‌پرداختند.

تحقیقات به عمل آمده و نتایج پنج دوره آمارگیری تخصصی از فعالیت دامداری نشان می‌دهد که جمعیت دام سبک در طول سال در حال تغییر است. با افزایش زایش گوسفند و بز در فصل‌های پاییز و زمستان، جمعیت این نوع دام‌ها افزایش می‌یابد و در فصل‌های بهار و تابستان، با کاهش زایش و همچنین خروج دام‌های پرواری، جمعیت دام سبک کاهش می‌یابد.

با هدف اندازه‌گیری ماهانه این تغییرات، طرح آمارگیری «اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک» در مرکز آمار ایران طراحی شد و از مهر ماه امسال با کمک کارشناسان آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ٣١ استان کشور در حال اجرا است.

نتایج این طرح آمارگیری که با شیوه‌های جدید آمارگیری (استفاده از نمونه مؤثر، نمونه‌های ثابت و شیوه ترکیبی حضوری–تلفنی) اجرا می‌شود، نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور در بهمن ماه سال‌جاری ٤٦ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ٧ / ١٦ میلیون رأس بوده، که نسبت به مهر ماه، به‌ترتیب ٩ / ٢١ و ٤ / ١٥ درصد افزایش یافته است.

در بهمن ماه ١٣٩٧، تعداد بره و بزغاله زاییده‌شده به‌ترتیب ٤ / ٥ و ٦ / ١ میلیون رأس بوده، که نسبت به تعداد بره و بزغاله زاییده‌شده در مهر ماه ١ / ١٠٧ و ٨ / ٥٤ درصد افزایش یافته است...

 

ارسال نظر