کدخبر: ۳۱۰

بانک مرکزی اعلام کرد

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایرنا، به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته می‌شود. هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود. از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.

با این حال نسبت پول و شبه پول که اجزای نقدینگی را تشکیل می دهند، باید متناسب باشد؛ هرچه میزان شبه پول که همان حساب های دیداری نزد بانک ها و موسسه های اعتباری است، بیشتر باشد، یعنی منابع بیشتر نزد بانک ها حبس شده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی، سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال به عدد هزار و 853 میلیارد و 100 میلیون ریال و سهم شبه پول به 13 تریلیون و 43 هزار و 300 میلیارد ریال رسیده است.

هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.

براساس این آمار، حجم پول در یکسال منتهی به بهمن ماه امسال 21.7 درصد و از ابتدای امسال 13.7 درصد رشد داشته اما شبه پول در مقایسه با بهمن پارسال 23.2 درصد و از ابتدای امسال 19.6 درصد رشد کرده است.

 

 

ارسال نظر