کدخبر: ۳۲۴۱

بازدید رایگان از موزه های پارک پردیسان

به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی این سازمان گفت: موزه مکان گردآوری، نگهداری، مطالعه، بررسی و به نمایش گذاشتن نعمت‌های فرهنگی یا طبیعی به‌منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه‌ها و لذت بردن از آن‌ها است.
طاهره افتخاری وی با یادآوری اینکه شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) برای سال 2019 شعار «موزه‌ها به‌عنوان کانون‌های فرهنگی، آینده سنت» را انتخاب کرده است، گفت: موزه‌ها و نمایشگاه‌های تاریخ طبیعی به‌عنوان مکان‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تحقیقاتی هستند که به‌منظور آشنایی جامعه و ارتقای آگاهی‌های عمومی در مورد جانوران، گیاهان، فسیل‌ها و همچنین زیستگاه‌های طبیعی آن‌ها تأسیس شده‌اند.
وی با بیان اینکه موزه‌های تاریخ طبیعی عامل انتقال و توسعه دانش و فرهنگ در زمینه آشنایی و حفظ محیط‌زیست هستند، افزود: موزه‌ها از طریق نمایشگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی متنوعی که با اهداف خاص برای آن‌ها تدوین می‌شوند، به تفسیر و شرح جایگاه و اجزای طبیعت می‌پردازند.
افتخاری با اشاره به اینکه موزه‌ها و نمایشگاه‌های تاریخ طبیعی همواره سعی در نمایش اجزای تنوع زیستی کشور داشته‌اند، گفت: ایجاد ارتباط میان نسل‌های قدیم و جدید و حفظ تنوع در میان مخاطبان، با استفاده از آداب و سنت‌های موجود، وظیفه دیگر نمایشگاه‌های تاریخ طبیعی برای پویایی موزه‌ها است.
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اظهار داشت: با استفاده از فناوری‌های نوین و درعین‌حال با حفظ و توسعه سنت‌های دیرین مربوط به حفظ و احیای تنوع زیستی، همچنین کاربردهای متنوع اجزای تنوع زیستی در زمینه تغذیه، بهداشت، صنعت، دارو و دیگر زمینه‌ها، می‌توان ارتباط میان حال و گذشته را بهتر بیان کرد. 
افتخاری تصریح کرد: تاریخ طبیعت ایران و مقایسه آن با تنوع زیستی جهان، یکی از وظایف موزه‌ها و نمایشگاه‌های تاریخ طبیعی است که در این زمینه نمایش تاریخ طبیعی چنانچه با حفظ ارزش‌های آداب و سنن باشد، تأثیرگذارتر خواهد بود.
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در خصوص موزه پردیسان گفت: اکنون بخشی در موزه تنوع زیستی پردیسان، با عنوان «گیاه‌شناسی مردمی» با هدف نمایش کاربردهای متنوع غذایی، دارویی و زینتی، ایجاد شده که بیانگر کاربردهای سنتی از گیاهان و اجزای آن‌هاست.
افتخاری با اشاره به برنامه‌های پارک طبیعت پردیسان به مناسبت بزرگداشت روز جهانی موزه، گفت: برنامه‌های متعدد علمی- آموزشی با حضور فعال و همکاری کانون‌های محیط‌زیست، شهرداری تهران و سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله انجمن غار و غارشناسی ایرانیان به مناسبت روز جهانی موزه برگزار خواهد شد.
شورای بین‌المللی موزه (ICOM) روز جهانی موزه را در تاریخ ۲۲ ماه می ۲۰۱۱ به‌منظور افزایش آگاهی عموم مردم از نقش موزه‌ها در توسعه جامعه ایجاد کرد، هدف این روز جهانی، افزایش آگاهی نسبت به این واقعیت است که موزه‌ها ابزاری مهم برای تبادل فرهنگ، غنی‌سازی فرهنگ‌ها و توسعه درک متقابل، همکاری و صلح میان مردم است.

 

ارسال نظر