کدخبر: ۳۲۷۵

ترگزیت یا برگزیت؟

روزنامه وطن امروز عکس اصلی نسخه امروز خود را به تصویری عجیب از ترزا می نخست وزیر انگلستان که بیش از هر زمانی به استعفا نزدیک است اختصاص داده است. 

به گزارش اقتصادنگار روزنامه وطن امروز تیتر «ترگزیت» را برای این تصویر انتخاب کرده است تا به ترزا می کنایه زده باشد. 

ارسال نظر