کدخبر: ۳۳۳۳

شواهد نشان می‌دهند

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه ۳۹۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها توسط بـانک تجارت، سهام این بانک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ با قیمت ۴۵۴ ریال با ۲۹/۳ درصد رشد بازگشایی گردید. در حال حاضر قیمت سهام بانک در حوالی ۴۳۰ ریال در حال معامله می‌باشد. که بر مبنای دلایل اشاره شده ذیل انتظار رشد قیمت سهام وجود دارد:

مانده تسهیلات اعطایی بانک در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ حدود ۱/۱۶۷ هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به ماه قبل افزایش یک درصدی و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۲۷ درصدی را نشان میدهد. همچنین نرخ سود تسهیلات در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۹/۸ درصد به ۱۳/۵ درصد رسیده که این افزایش نرخ منجر به افزایش ۱۶۵ درصدی درآمد تسهیلات اعطایی و رسیدن به مبلغ ۲۵/۳۲۷ میلیارد ریال شده است. لازم به ذکر است که در دوره دو ماهه ابتدایی سال جاری نرخ سود تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۸/۹ درصدی داشته که در کنار رشد ۲۷ درصدی تسهیلات اعطایی، منجر به افزایش ۲۲۶ درصدی درآمد تسهیلات اعطایی شده است. افزایش تسهیلات اعطایی در کنار رشد نرخ سود تسهیلات نشان دهنده دقت نظر بانک در اعطای تسهیلات جدید با بازدهی مناسب میباشد.

از سوی دیگر مانده سپردههای سرمایهگذاری بانک در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱/۴۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل ۹ درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است. اما با توجه به بهبود ترکیب پرتفوی سپردهای بانک به ویژه رشد قابل توجه سهم سپرده‌های جاری در پایان اردیبهشت ماه سال ،۱۳۹۸ از سهم ۱۴/۵ درصدی اردیبهشت سال گذشته با ۸۴ درصد رشد به سهم ۲۰ درصدی اردیبهشت ماه جاری و مبلغ ۲۹۴/۰۹۳ میلیارد ریال بالغ گردیده که منجر به کاهش ملموس در هزینه پول بانک شده است. در نتیجه نرخ هزینه پول سپرده‌های مدت‌دار بانک در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه سال جاری با کاهش ۱/۰۳ واحد درصد همراه بوده که این امر منجر به کاهش ۱/۵ درصدی مبلغ سود پرداختی سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده است.

همچنین نرخ هزینه پول سپرده‌های مدت‌دار در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱/۳۶ واحد درصدی را داشته است. علاوه بر این، نرخ هزینه پول کل سپرده‌ها نیز در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه سال جاری کاهش ۱/۰۳ واحد درصدی و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۲/۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد. کاهش نرخ هزینه پول سپرده‌های مدت‌دار به میزان ۰/۸ واحد درصد و افزایش نرخ سود تسهیلات به میزان ۸/۹ واحد درصد تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته حاکی از افزایش حاشیه سود واسطه‌گری مالی بانک به میزان ۹/۷ درصد است.

 

ارسال نظر