کدخبر: ۳۴۸۳

مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران تغییر کرد. این اتفاق به دنبال این رخ می دهد که کشته شدن یک زندانی به نام علیرضا شیرمحمدی در زندان فشافویه در هفته های اخیر بسیار حاشیه ساز شد. 

به گزارش ایسنا، مصطفی محبی که از خردادماه سال ۹۵ از سوی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها به عنوان مدیرکل زندان‌های استان تهران منصوب شده بود، جای خود را به فرد دیگری داد.

مصطفی محبی پیش از این معاون قضائی دادستان تهران بود.

 

ارسال نظر