کدخبر: ۳۹۰۷

در اطلاعیه منتشره سازمان آمده است که به استناد پذیرش شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم ( سهامی عام) در تاریخ 1397/11/23 توسط هیات محترم پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع میرساند ، سهام شرکت مذکور توسط سهامدار عمده در روز عرضه اولیه به روش ثبت سفارش به عموم عرضه اولیه میگردد.نماد بجهرم در عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم  و زیر گروه تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق و با کد 11639ثبت شده است.

عرضه اولیه بجهرم

 

 

 

ارسال نظر