کدخبر: ۳۹۶۴

در فراخوان جایگزینی سایپا، همچون دو دوره قبل، ۳ پیشنهاد به مشتریان ارائه شده است.

این پیشنهادها شامل تعویض مدل خودرو، انصراف از خرید و الحاقیه قرارداد می‌شود.

sayparenoo.jpg

ارسال نظر