کدخبر: ۳۹۹۷

وی پیش از این در بیمارستان "پیتیه سالپتریر" در شهر پاریس به دلیل عفونت ریوی در سال‌های ۲۰۱۰ ، دسامبر ۲۰۱۵ و سپتامبر ۲۰۱۶ بستری شده بود.

شیراک متولد ۲۹ نوامبر ۱۹۳۲ در شهر پاریس چندین سال بود که از لحاظ جسمی ضعیف شده بود.

وی به مدت ۱۲ سال ریاست جمهوری فرانسه را از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ را برعهده داشت.

 

ارسال نظر