کدخبر: ۴۰۲۱

بر اساس گزارش بانک مرکزی؛

به گزارش اقتصاد نگار؛ در شهریور ماه سالجاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 126.7 میلیون ریال بود.

تعداد معاملات انجام شده در شهریورماه سال 1398حدود2.8 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب15.3 و73 درصد کاهش نشان میدهد.کاهش قابل ملاحظه حجم معاملات در ماههای اخیر موجب گردیده است تا رشد ماهانه قیمت مسکن از خرداد ماه روند کاهشی به خود گرفته و در این ماه برای دومین بار متوالی طی سالجاری رشد منفی (معادل2.8درصدنسبت به ماه قبل) را تجربه نماید.

درشهریورماه 13منطقه از مجموع 22منطقه شهر تهران با کاهش متوسط قیمت نسبت به ماه قبل مواجه بودند. همچنین د رماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل31.4 و 29.8درصد رشد نشان میدهد.

حجم معاملات مسکن

17

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریور ماه سال 1398حاکی از آن است که از مجموع 2787واحد مسکونی معامله شده ،واحدهای کمتر از 5سال ساخت با  40.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

17

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران درشهریورماه سال  1398حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5با سهم 15.4 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد   قراردادهای  مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 2و 10به ترتیب با سهم های 5.8 و 8.4درصدی در رتبه های  بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع 72.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در شهریور ماه سال جاری مربوط به 10منطقه شهر بوده  (به ترتیب فراوانی شامل مناطق 5، 2، 10، 4، 7، 14، 8، 1، 11 و3)و  12منطقه  باقیمانده 27.8 درصد ازکل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن

18

همچنین در شهریورماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۸درصد کاهش و ۵۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

19

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران،بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 250.4 میلیون ریال به منطقه1و کمترین آن با56.8 میلیون ریال به منطقه19تعلق داشته است. این قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 42.3 و 46.5 افزایش داشته اند.

تحولات اجاره بهای مسکن

20

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریورماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل31.4 و29.8 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد.

/ انتهای پیام

 

ارسال نظر