کدخبر: ۴۰۷۳

علی صادقی کارشناس بورس در گفتگو با اقتصاد نگار به تحلیل بازار بورس در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته است.

اهم جملات این کارشناس بورس در پی زیر می آید:

 امروز سه تا اتفاق باعث شده تا اقبال به بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر بیشتر باشد

اولا اینکه ما در اقتصادمان به نوعی رکود داریم و بازدهی و انتظارات تورمی.

در بخش های مسکن و ارز تا حدودی کنترل شده.

بنابراین با توجه به تاخیر زمانی‌ که در رشد بازار سرمایه و بورس داشتیم سرمایه‌ها به ناچار به سمت بازار سرمایه روانه شده و بخش‌های دیگر هم این مساله را با چشم‌انداز میان مدت و بلند مدت می بینند

دلیل دوم اما عملکرد شرکت‌هاست در گزارش‌های سه ماهه و شش ماهه که طی روزهای آتی منتشر می شود، احتمالا  حاوی خوشبینی بازار نسبت به شرکت‌هایی است که شاخص ساز بوده و بنیادی‌تر عمل می کنند

که این مسائل این خوشبینی را ایجاد کرده که بازار سرمایه همچنان می‌تواند پذیرای نقدینگی باشد

سومین عامل موثر رشد بازار سرمایه که اهمیت زیادی هم دارد، ورود خالص نقدینگی مثبت است، تقریبا تمام فیلترها و سیگنال‌ها ورود خالص نقدینگی به بازار را داشته و نشان می‌دهند که این ورود نقدینگی در گروه‌های به‌ویژه کوچکتر بیشتر درگروه‌هایی که مستعد خبرهای بهتری هستند، باعث رشد شاخص شده است.

من فکر می کنم ورود نقدینگی به بورس را تا 3 ماه آتی را همچنان داشته باشیم که طبعا باعث افزایش شاخص بورس می شود

در واقع انتظار من پس از انتشار گزارش های شش ماهه این است که بازار سرمایه اگر مطابق انتظار باشد، فروش شرکت‌ها نسب‌ به مدت مشابه سال قبل عملکرد بهتری را نشان می دهد

به نظر من ما تا پایان امسال اگر خوشبین باشیم می توان گفت که بازار بورس توام با رشد مناسب خواهد بود

در واقع برخی از گروه‌ها رشد خوبی داشته اند،

برخی از گروه‌ها انتظار رشد بیشتری برایشان متصوریم

اما جمع‌بندی کلی تحلیل بورس این است که :

بازار ما احتمالا اصلاحاتی می‌خواهد ولی به معنای ریزش نیست و این طبیعت بازار است که ورود نقدینگی و گزارش‌های خوب می‌تواند فعلا حداقل در میان‌مدت و کوتاه‌مدت بازار را با رشد مواجه بسازد که البته رشد امروز شاخص،

۶۴۰۰ واحد به نظر من رشدهای لزوما مستمری نخواهند بود، یعنی ما هر روز شاهد این باشیم که شاخص اینقدر مثبت باشه ولی کلیت بازار فعلا در میان‌مدت مثبت ببینیم.

 

ارسال نظر