کدخبر: ۴۰۸۷

به گزارش اقتصاد نگار؛ آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند.

رشد شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که  شاخص کل  با ۶۴۵۵ واحد رشد معادل ۱.۷۹ درصد به ۳۲۴ هزار و ۷۰۵ واحد،  شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی»  با ۱۷۳۵ واحد افزایش معادل ۲.۰۳ درصد به ۸۷ هزار و ۲۷۱ واحد،  شاخص کل «هم وزن»  با ۲۰۲۹ واحد رشد معادل ۲.۱۵ درصد به ۹۶ هزار و ۱۹۶ واحد،  شاخص قیمت «هم وزن»  با ۱۳۵۸ واحد افزایش، معادل ۲.۱۵ درصد به ۶۴ هزار و ۳۹۳ واحد،  شاخص آزاد شناور  با ۷۲۰۴ واحد رشد، معادل ۱.۹۵ درصد به ۳۷۶ هزار و ۶۵۹ واحد،  شاخص بازار اول  با ۴۲۱۳ واحد افزایش معادل ۱.۸۲ درصد به ۲۳۵ هزار ۳۰۹ واحد و  شاخص بازار دوم  با ۱۵۲۷۰ واحد رشد معادل ۲.۳۶ درصد، به ۶۶۳ هزار و ۳۵۳ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «  همراه  با ۳۳۹ واحد،  پارسان  با ۳۲۹ واحد،  اخابر  با ۳۱۶ واحد،  رمپنا  با ۲۹۵ واحد،  فارس  با ۲۹۰ واحد،  پارس  با ۲۹۰ واحد و  مبین  با ۱۹۲ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

عملکرد شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع « وسایل ارتباطی  با ۵۲۱ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۱۰ هزار و ۹۶۶ واحد،  ذغالسنگ  با ۵۵۰ واحد افزایش معادل ۴.۹۸ درصد به ۱۱  هزار و ۵۹۷ واحد،  رادیویی  با ۱۲۶ واحد رشد معادل ۴.۸۶ درصد به ۲ هزار و ۷۲۳ واحد،  تامین آب، برق و گاز  ۳۲ واحد افزایش معادل ۴.۷۵ درصد به ۷۱۲ واحد،  انتشار و چاپ  با ۶۸۵۹۵ واحد رشد، معادل ۴.۵۱ درصد به یک هزار و ۵۹۰ واحد،  مواد دارویی  با ۱۹۴۷ واحد افزایش معادل ۴.۳۹ درصد به ۴۶ هزار و ۳۶۱ واحد،  فنی مهندسی  با ۱۱۷ واحد رشد معادل ۴.۰۹ درصد به ۳ هزار واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای « کساوه، حفارس، غنوش، تیپیکو، کبافق،  فجام و دپارس » بیشترین افزایش قیمت و نمادهای « غگرجی، ولغدر، بنیرو، سفانو،  کحافظ،  حتاید و فرآور » بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۵۳۷ هزار نوبت معاملاتی، ۶ میلیارد و ۲۲۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۵ هزار و ۴۱۷ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

 

 

ارسال نظر