کدخبر: ۴۲۳۳

به گزارش اقتصاد نگار؛ آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد مواجه شدند.

رشد شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۲۱۵ واحد رشد معادل ۰.۳۷ درصد به ۳۲۷ هزار و ۳۳۳ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۳۲۶ واحد افزایش معادل ۰.۳۷ درصد به ۸۷ هزار و ۹۷۷ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۹۷۳ واحد رشد معادل ۱.۰۱ درصد به ۹۷ هزار و ۳۸۱ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۶۵۱ واحد افزایش، معادل ۱.۰۱ درصد به ۶۵ هزار و ۱۸۶ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۶۹۹ واحد رشد، معادل ۰.۷۱ درصد به ۳۸۲ هزار و ۷۱ واحد، شاخص بازار اول با ۸۷۹ واحد افزایش معادل ۰.۳۷ درصد به ۲۳۷ هزار ۷۳۸ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۴۹۰ واحد رشد معادل ۰.۳۸ درصد، به ۶۶۶ هزار و ۳۶۵ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۴ نماد «وبملت با ۴۳۳ واحد، همراه با ۱۴۳ واحد، وپاسار با ۱۴۳ واحد و شتران با ۱۲۷ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چوبی با ۳۲۹۹۹ واحد صعود معادل ۹.۰۶ درصد به ۳۹۷ واحد، وسایل ارتباطی با ۵۴۷ واحد افزایش معادل ۵ درصد به ۱۱  هزار و ۵۱۴ واحد، محصولات کاغذ با ۴۰۴۱ واحد رشد معادل ۴.۷۲ درصد به ۸۹ هزار و ۶۳۹ واحد، سایر معادن ۳۲۳۱ واحد افزایش معادل ۳.۹۷ درصد به ۸۴ هزار و ۶۲۴ واحد، بانک‌ها با ۶۳ واحد رشد، معادل ۳.۳۹ درصد به یک هزار و ۹۲۲ واحد، مالی با ۱۰۶۱۰ واحد افزایش معادل ۲.۴۵ درصد به ۴۴۲ هزار و ۸۸۱ واحد، منسوجات با (۱۴۸) واحد افت معادل (۳.۵۴) درصد به ۴ هزار و ۴۹ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «چفیبر، فباهنر، دزهراوی، شسینا، دشیمی، ملت و وبملت» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «خپویش، غالبر، دلر، شپارس، حپترو، غپاک و بکاب» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۶۰۲ هزار نوبت معاملاتی، ۶ میلیارد و ۵۲۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۵ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

 

 

ارسال نظر