کدخبر: ۴۳۰۲

ین روزها تحلیل های متنوعی از قیمت خام شاخص منتشر می شود که برخی شاخص را نزولی و برخی صعودی تحلیل میکنند.

در میان انبوه آنالیزهای شاخص کل به نظر می رسد خالی از لطف نیست که یک مرتبه نمودار شاخص را نسبت به دلار ببینیم. معنی این نمودار را میتوان به طور عام اینطور دانست که شاخص را بعد از تعدیل بر اساس نرخ دلار و تورم نشان میدهد.

مطابق این نمودار علی رغم رشد تند و تیز شاخص در ماههای اخیر همچنان ارزش دلاری شاخص به سقف سال ۹۲ نرسیده است و حباب خطرناکی که عده ای به آن معتقدند هنوز آنقدرها هم بزرگ نیست. از این مشاهده البته نمیتوان نتیجه قطعی گرفت.

با یک نگاه کلی و خوشبینانه میتوان انتظار داشت برخلاف جو ناامید کننده این روزهای بازاربورس روند میانمدت رشد شاخص تا لمس سقف سال ۹۲ و شاید حتی بالاتر ادامه داشته باشد. بالطبع این خوشبینی میانمدت بوده و درباره نوسانات کوتاه مدت بازار نکته ای را بیان نمیکند.

لازم به یاداوری است که رشد نمودار نسبت شاخص به دلار یا از طریق رشد شاخص صورت میگیرد یا نزول قیمت دلار لذا لمس سقف سال ۹۲ لزوما به معنی رشد شاخص نیست.

 

ارسال نظر