کدخبر: ۴۳۱۱

گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مردادماه 1.2 درصد مثبت بوده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی گفت: بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال ۹۸ روند رشد منفی صنعتی، به‌طور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.  رییس کل بانک مرکزی افزود: شاخص مستخرج از تعداد ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و لذا با توجه به اینکه شاخص‌های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر می‌شود این شاخص بورسی می‌تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت‌کننده‌ای مناسب از مثبت شدن رشد غیر نفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه اول سال نیز مشهود بود.

دکتر همتی تأکید کرد: این نکته مهم را نیز باید اضافه کنم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه‌گذاری که روند نگران‌کننده‌ای دارد، چاره جویی کرد. نگاهی به تحولات سال‌های اخیر و به خصوص در دولت روحانی نشان می‌دهد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 1390، در سه سال منفی بوده و در سال 94 معادل 12- درصد، در سال 95 معادل 3.7- درصد و در سال 97 نیز منفی بوده که در سه ماه اول سال 97 معادل 0.8- درصد گزارش شده است.  در سال 91 نیز به قیمت ثبات سال 1383 نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل 23.8- درصد منفی بوده است. در سال 92 نیز که تحریم‌ها وجود داشته نرخ سرمایه‌گذاری 6.9- درصد بوده است.  در سال 88 نیز به قیمت ثابت سال 1376 نرخ سرمایه‌گذاری معادل 0.9- درصد بوده است.

همچنین در سال 93 که دولت روحانی زمام امور را به دست گرفت و سیاست‌های انضباط مالی اجرا شد و همچنین به دنبال مذاکرات در برجام و تنش زدایی بود، نرخ سرمایه‌گذاری با پیش بینی فعالان اقتصادی مثبت شد و نرخ سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت سال 1390، به 7.8 درصد رسید و مثبت شد و در سال 96 نیز به دنبال اجرای برجام و اثر آن و بهبود درآمد نفت 1.4درصد مثبت بوده است.

در سال 89 نیز قیمت ثابت سال 1376 نرخ سرمایه‌گذاری 6.9 درصد و مثبت بوده است. درسال 90 نیز نرخ سرمایه‌گذاری مثبت و 1 درصد بوده است.

براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که در 10 سال اخیر رشد سرمایه‌گذاری متاثر از دو مرحله تحریم اقتصادی و کاهش درآمد نفت با چند سال رشد منفی مواجه بوده و در برخی سال‌ها به دلیل برجام و درآمد نفت بالاتر مثبت شده است.

در مرحله اول تحریم‌ سال‌های 93 -1391 در اواخر دولت احمدی‌نژاد و اوایل دولت روحانی و همچنین مرحله بعد تحریم‌ها در سال 98 -1397 رشد سرمایه‌گذاری عمدتا منفی بوده است.

نگاهی به جدول نشان می‌دهد که اقتصاد ایران براساس قیمت‌های ثبات سال‌های مختلف، در 11 سال اخیر، 7 سال با رشد منفی سرمایه‌گذاری مواجه بوده است و تنها در 4 سال رشد مثبت داشته که متاثر از برجام و روی کار آمدن دولت روحانی برای دو سال رشد سرمایه‌گذاری مثبت شد. و دو سال نیز مربوط به سال‌های 89 و 90 یعنی خروج از بحران اقتصادی جهان و بهبود درآمد نفت بوده است.

 

ارسال نظر