کدخبر: ۴۳۲۶

به گزارش اقتصاد نگار حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: علم اگر از فرهنگ صحیح جدا شود، به خطا خواهد افتاد. علم نافعِ هسته‌ای چون با فرهنگِ انسان‌دوستی همراه نبود، به بمب هسته‌ای منجر شد و امروز همچنان تهدید دنیا است. ما قاطعانه و شجاعانه با آنکه میتوانستیم در این راه وارد شویم، وارد نشدیم؛ هم ساختن بمب اتم و هم نگهداشتن آن غلط است، چون به کار بردن آن حرام است.

 

ارسال نظر