کدخبر: ۴۵۱۵

بیش از ۵۹۹ میلیارد سهم و حق تقدم از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۴۰ روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار دادوستد شده است.


به گزارش اقتصاد نگار؛ از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۴۰روز معاملاتی تعداد ۵۹۹میلیارد و ۸۹۳میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۰۲۷هزار و ۵۳۰میلیارد ریال در ۵۱میلیون و ۴۲۳هزار و ۳۵۰دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۴۱۲میلیارد و ۵۱۲میلیون سهم به ارزش ۱۰۴۱هزار و ۶۹۴میلیارد ریال در ۲۴ میلیون و ۶۶۱هزار و ۹۲۵نوبت در بازار اول؛ ۱۷۵میلیارد و ۸۴۵میلیون سهم به ارزش ۸۰۷هزار و ۱۶۲میلیارد ریال در ۲۶میلیون و ۳۰۷هزار و ۶۰۹نوبت در بازار دوم؛ ۵۹میلیون و ۲۰۰هزار برگه به ارزش ۵۷هزار و ۳۶۸میلیارد ریال در ۱۵هزار و ۵۴۷نوبت در بازار بدهی، ۱۳۴ میلیون و ۶۴۰هزار قرارداد به ارزش ۹۷۴میلیارد ریال در ۵۶هزار و ۶۱۰نوبت در بازار مشتقه و ۱۱میلیارد و ۳۴۲میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۲۰هزار و ۳۳۲میلیارد ریال در ۳۸۱هزار و ۶۵۹نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون ۱۲۷هزار و ۱۴۹واحد رشد، ‌معادل ۷۱ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۳۰۵هزار و ۸۰۸واحد رسیده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۱۳۳هزار و ۸۶۷واحد و شاخص بازار دوم با رشد ۳۴۵هزار و ۱۶۲واحدی به ترتیب ۶۶و ۷۹درصد افزایش داشته‌اند.

 

ارسال نظر