کدخبر: ۴۵۵۵

مصالح ساختمانی در فصل تابستان سال ١٣٩٨ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به تابستان سال ١٣٩٧ معادل ۴٩,٢ درصد افزایش قیمت داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل که ۵۶.٣ درصد بوده ٧.١ درصد کاهش داشته است.


به گزارش اقتصاد نگار؛ گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل تابستان ١٣٩٨ نشان می‌دهد درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٨ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به تابستان سال ١٣٩٧ معادل ۴٩,٢ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل که ۵۶.٣ درصد بوده ٧.١ درصد کاهش داشته است.

آن طور که مرکز آمار ایران محاسبه و اعلام کرده، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ١٣٩٨ به عدد ۴٠٧ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۴٠۶.٩)، تقریبا بدون تغییر و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٣١۵.۴)، ٢٩ درصد افزایش داشته است.

در فصل تابستان سال ١٣٩٨ شاخص قیمت گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ١٣ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است.

گروه «سنگ» با ٣,٩ درصد و گروه «انواع بلوک، سفال وآجر» با ۵,٣ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی تاثیرگذاری در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند.

همچنین از بین تمامی گروه‌ها، گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٩,٢ درصد و گروه «چوب» با ٢,۶ درصد و گروه «تاسیسات برقی» با ٣,٨ درصد و گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» با ۴ درصد و گروه «ایزوگام و قیرگونی آسفالت» با ٢,٣ درصد و گروه «شیشه» با ٠,٢ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری در کاهش شاخص کل را به خود اختصاص داده‌اند.

 

ارسال نظر