کدخبر: ۴۵۷۶

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اعلام نرخ بیکاری استان تهران در بهار و تابستان امسال، گفت: کاهش نرخ بیکاری بیش از کاهش نرخ مشارکت، نشان دهنده ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.


اقتصاد نگار؛ مسعود افشین با اشاره به آخرین نتایج طرح نیروی کار، در بهار امسال اظهار کرد: در این فصل، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان تهران ۳۹.۷ درصد بوده، به عبارت دیگر ۳۹.۷ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان تهران یا شاغل یا خواهان انجام کار بوده‌اند. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به بهار سال ۱۳۹۷، حدود ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی بهار ۱۳۹۸ کشور ۴۰.۶ بوده است. در بین استانها، استان‌های زنجان و مازندران با ۴۴.۶ درصد بشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۳۴.۲ درصد کمترین نرخ مشارکت را در بهار سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه برآورد نقطه‌ای نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران ۱۰.۱ درصد اعلام شده است، بیان کرد: با توجه به برآوردی بودن این مقدار با اطمینان ۹۵ درصد می‌توان گفت، در بهار سال ۱۳۹۸ بین ۸.۸ درصد تا ۱۱.۴ درصد از جمعیت فعال استان تهران بیکار بوده‌اند. لازم بذکر است که این نرخ نسبت به فصل بهار سال قبل ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

به گفته افشین، کاهش نرخ بیکاری بیش از کاهش نرخ مشارکت، نشان دهنده ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.

وی اضافه کرد: نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ برای کشور ۸/۱۰ درصد بوده است. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ۷/۱۶ درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان همدان با ۶.۱ است.

معاون آمار و اطلاعات نرخ بیکاری استان تهران در تابستان سال ۹۸ را ۰.۳ درصد بیشتر از متوسط کشور اعلام کرد و گفت: نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر استان تهران در تابستان ۱۳۹۸برابر ۱۰.۸ درصد اعلام شد که ۰.۳ درصد بیش از این نرخ در کشور است. از آنجا که این نرخ به‌صورت برآوردی است، بنابراین، با اطمینان ۹۵ درصد می‌توان گفت بین ۹.۲ تا ۱۲.۳ درصد از جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر(شاغل و بیکار) استان تهران بیکار بوده‌اند.

وی افزود: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧ به میزان ۲.۶ درصد کاهش یافته است.

افشین با تاکید بر فعال بودن جمعیت ۱۵ ساله‌های استان تهران در فعالیت‌های اقتصادی، اظهار کرد: در تابستان ١٣٩٨، به میزان ۴۳.۳ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند ضمن آنکه این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٧) به میزان ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

این درحالی است که نرخ مشارکت اقتصادی افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در کشور ۱.۶ درصد بیشتر و برابر ۴۴.۹ درصد اعلام شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران یادآوری کرد: براساس بررسی‌های به عمل آمده، به دلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف حداقل سن ١٥ سال، برای بررسی شاخص‌های کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده است که به دلیل تحولات مشابه در کشورمان، از این پس شاخص‌های عمده بازار کار کشور براساس جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر محاسبه و ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: بررسی نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر فصل تابستان گویای آنست که ‍۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال استان تهران بیکار بوده‌اند و با نگاهی به نرخ مشارکت اقتصادی این گروه سنی ملاحظه می‌شود که ۳۹.۸ درصد از جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند.

 

ارسال نظر