کدخبر: ۴۶۳۶

به گزارش اقتصاد نگار؛ حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و معاون وزیر اسبق اقتصاد گفت:

در حال حاضر چندی است که صحبت از تعطیلی پنجشنبه‌هاست که این موضوعات بیشتر سرگرمی مردم را هدف می‌گیرد تا به هر حال نقل محافل باشد و مردم فکر کنند که دولت یا مجلس دست‌ اندرکار تعطیلات جدیدی هستند. در هر حال تعطیلات در کشورمان در قیاس با کشورهای دیگر رتبه اول را ندارد و از این جهت شاید تاکنون برای اقتصاد نفتی چندان مهم نبوده که تعطیلات افزایش پیدا کند یا در همان حد تعطیلات گذشته بماند.

اما کشورهایی که براساس توانمندی‌ها، قدرت نیروی انسانی هدف‌گذاری می‌کنند، بر این مبنا محاسبه صورت می‌گیرد که یک روز تعطیلی می‌تواند اثرات مخربی را بر پایه داشته‌های مردم رقم بزند و آنجاست که این اثرات می‌تواند خود را نشان دهد. کشوری که بر پایه اقتصاد نفتی می‌چرخد، معمولا دولت و مجلس حساسیت ویژه‌ای نسبت به تعطیلات ندارند، اما اگر این اقتصاد نفتی به اقتصاد کار، توانمندی و ظرفیت‌های موجود در نیروی انسانی تبدیل شود، آن زمان است که بازتاب این تعطیلات مورد بررسی جدی قرار می‌گیرد و نسبت به تعدیل تعطیلات برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌تری صورت می‌گیرد تا منابع کشور هدر نرود.

به هر حال این ظرفیت‌ها توانمندی‌ها و قدرت‌‌هایی که در شرکت‌ها بانک‌ها، بیمه‌ها و کارهای خدماتی نهفته است سرمایه‌های ملی به حساب می‌آید و اگر اینها در ردیف استمرار تعطیلات بدون برنامه قرار گیرد، به منزله هدر دادن سرمایه ملی قلمداد خواهد شد.

عکس این مساله نیز می‌تواند تبدیل به سرمایه ملی و افزایش ارزش افزوده برای سرمایه ملی تلقی شود که به نوعی توزیع ثروتی است که نتیجه آن به همه مردم خواهد رسید. اما اگر به تعطیلات بدون برنامه منجر شود، قطعا به تخریب سرمایه از جیب مردم منجر خواهد شد.

 

ارسال نظر