کدخبر: ۴۶۷۲

معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۹۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۳۰۸ هزار و ۷۳۰ واحد به پایان رسید.


به گزارش اقتصاد نگار؛ جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که اکثر شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با افت مواجه شدند.

نوسان شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۹۳۱) واحد ریزش معادل (۰.۳۰) درصد به ۳۰۸ هزار ۷۳۰ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی»  با (۲۴۹) واحد افت معادل ۰.۳۰) درصد به ۸۲ هزار ۷۱۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۵۳۴ واحد رشد معادل ۰.۶۳ درصد به ۸۵ هزار و ۹۶ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۳۵۷ واحد افزایش، معادل ۰.۶۳ درصد به ۵۶ هزار و ۹۰۳ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۰۱۴) واحد کاهش، معادل (۰.۲۹) درصد به ۳۵۲ هزار و ۷۴۷ واحد، شاخص بازار اول با (۱۱۵۶) واحد افت معادل (۰.۵۱) درصد به ۲۲۴ هزار ۳۳۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۶۸ واحد رشد معادل ۰.۰۴ درصد به ۶۲۸ هزار و ۴۹ واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۵ نماد « وبملت با (۱۷۶) واحد، فولاد با (۱۵۶) واحد، وامید با (۱۳۶) واحد، تاپیکو با (۱۱۶) واحد و شبندر با (۸۸) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چرمی با ۴۳۲ واحد رشد معادل ۵ درصد به ۹ هزار و ۹۲ واحد، وسایل ارتباطی با ۴۷۳ واحد افزایش معادل ۴.۵۳ درصد به ۱۰ هزار و ۹۳۳ واحد، ذغالسنگ زراعت ۳۴۰ واحد رشد معادل ۳.۸۳ درصد به ۹ هزار و ۲۳۱ واحد، انتشار و چاپ ۳۷۰۲۹ واحد افزایش معادل ۳.۶۳ درصد به یک هزار و ۵۸ واحد، سایر مالی با ۱۶۵ واحد رشد، معادل ۳.۲۹ درصد به ۵ هزار و ۱۹۱ واحد، اطلاعات و ارتباطات (۸) واحد کاهش معادل (۲.۵۷) درصد به ۳۱۹ واحد، سایر معادن با با (۲۶۰۰) واحد افت معادل (۳.۸۲) درصد به ۶۵ هزار و ۴۲۷ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «فباهنر، فلامی، وملی، کحافظ، وساخت، غبهنوش و بترانس»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «سدشت، ختور، آسیا، خکمک، سبجنو، غشان و غاذر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان اولین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۴۹۸ هزار و ۹۳ نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۶۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۴ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

 

ارسال نظر