کدخبر: ۴۶۸۹

شاخص بورس روز جاری با رشد اندک ۲۳۰ واحدی در پایان معاملات به ۳۰۸ هزار و ۹۶۰ واحد رسید.

آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد مواجه شدند.

حرکت آرام شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۲۳۰ واحد رشد معادل ۰.۰۷ درصد به ۳۰۸ هزار و ۹۶۰ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۶۱ واحد افزایش معادل ۰.۰۷ درصد به ۸۲ هزار و ۷۷۳ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۰۰۸ واحد رشد معادل ۱.۱۹ درصد به ۸۶ هزار و ۱۰۴ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۶۷۴ واحد افزایش، معادل ۱.۱۹ درصد به ۵۷ هزار و ۵۷۴ واحد، شاخص آزاد شناور با ۸۲۹ واحد رشد، معادل ۰.۲۴ درصد به ۳۵۳ هزار و ۵۷۶ واحد، شاخص بازار اول با ۱۶۶ واحد صعود معادل ۰.۰۷ درصد به ۲۲۴ هزار ۵۰۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۷۱ واحد رشد معادل ۰.۰۸ درصد، به ۶۲۸ هزار و ۵۲۰ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۲ نماد « خودرو با ۱۴۱ واحد و پاکشو با ۹۹ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «وسایل ارتباطی با ۵۴۶ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۱۱ هزار و ۴۷۹ واحد، ذغالسنگ با ۴۲۹ واحد افزایش معادل ۴.۶۵ درصد به ۹ هزار و ۶۶۰ واحد، خودرو با ۱۷۹۲ واحد رشد معادل ۴.۳۲ درصد به ۴۳ هزار و ۲۵۲ واحد، کاشی و سرامیک ۳۳۱ واحد افزایش معادل ۳.۴۶ درصد به ۹ هزار و ۸۸۵ واحد، محصولات فلزی با ۲۲۹۶ واحد رشد، معادل ۳.۴۱ درصد به ۶۹ هزار و ۶۵۶ واحد، انتشار و چاپ با ۳۲۸۲۵ واحد افزایش معادل ۳.۱۰ درصد به یک هزار و ۹۱ واحد، منسوجات با (۱۴۰) واحد افت معادل (۳.۵۶) درصد به ۳ هزار و ۸۱۱ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «واعتبار، سشرق، وخارزم، شسینا، کحافظ، حتوکا و پدرخش» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فاسمین، بکاب، وسینا، نمرینو، سخاش، بالبر و کدما» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۸۶ هزار نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۴ هزار و ۴۵ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

ارسال نظر