کدخبر: ۴۷۷۹

طبق معاملات هفته دوم آبان:

اطلاعات منتشر شده از سوی بورس اوراق بهادار تهران مشخص کرد که در هفته دوم آبان ماه سال جاری، شاخص کل بورس با ۴ هزار و ۳۲۸ واحد افت معادل ۱.۴۰ درصد کاهش مواجه شد.

جزییات آمار اعلام شده حاکی از آن است که شاخص کل هم وزن با ۱.۱۲۷ واحد افزایش معادل ۱.۳۳ درصد  به ۸۵.۶۸۹  واحد رسید.

کاهش نماگر بازار اول و دوم

بر اسا این گزارش، شاخص بازار اول با ۴.۰۳۱ واحد کاهش به ۲۲۱.۴۶۲  واحد و شاخص بازار دوم با ۴.۸۱۱ کاهش به ۶۲۲.۹۷۰ واحد رسید و به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱.۷۹  درصد و شاخص بازار دوم با  ۰.۷۷ درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.

رشد ۷۸ درصدی ارزش کل معاملات

همچنین در ۴ روز کاری هفته گذشته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۵۴.۹۹۴ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۷۸ درصد افزایش یافت.

افزون بر این، در این دوره زمانی تعداد ۱۲.۳۵۰ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  ۷۴.۴  درصد و ۵۸.۷ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

وضعیت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

این درحالی است که  تعداد ۴۵۵ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۴۶۵۱  میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و هرکدام با ۴۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

عملکرد بازار بدهی

این گزارش می افزاید : در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد یک میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۹۶۴ میلیارد ریال معامله شد.

ارسال نظر