کدخبر: ۵۷۰۳

غلامرضا سلیمانی از معافیت مالیاتی بیمه زندگی و درمان خبر داد و گفت:

دولت در لایحه خودپیشنهاد داد همه بخش های بیمه معاف از مالیات باشند ولی مجلس موافق این موضوع نبود اما بیمه های زندگی و درمان معاف از مالیات خواهد ماند و ما همچنان به دنبال معافیت کامل صنعت بیمه هستیم.

این در حالیست که چند روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی صراحتا اعلام کرده بود موافق معافیت مالیاتی بیمه عمر و زندگی نیست.

ارسال نظر