کدخبر: ۵۸۶

مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران

به گزارش اقتصادنگار به نقل از تنسیم، مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران با انتشار گزارشی اعلام کرد: بررسی سرفصل‌های قانون بودجه سال 1397 نشان می‌دهد که منابع و مخارج بودجه سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال 1396 در حدود 6.1 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نسبت به لایحه بودجه 1397 افزایش مذکور معادل 2.3 درصد بوده است.

همچنین بررسی قانون بودجه 1397 نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در حدود 386 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه 1396 رشد 11.4 درصدی و نسبت به لایحه بودجه 1397 در حدود 4.9 درصد افزایش یافته و در بخش هزینه‌ها نیز مصارف بودجه عمومی در حدود 443 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

علاوه بر این در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» که ارتباط نزیکی با بازار سرمایه دارد، انتشار اوراق مالی اسلامی، در قانون بودجه سال 1397 در حدود 27 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال 1396 و لایحه بودجه سال 1397 به ترتیب با رشدی معادل 35 و 3.85 درصدی همراه بوده است.

همچنین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در قانون بودجه 1397، 6.65 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه 1396( 10.15 هزار میلیارد تومان) و لایحه بودجه 1397 ( 6.15 هزار میلیارد تومان) به ترتیب با افت 34.48 درصدی و رشد 8.13 درصدی همراه بوده است.

این گزارش می‌افزاید: بررسی عملکرد بودجه‌ای دولت در 11 ماه سال 1396 نشان می‌دهد که دولت طی این دوره با کسری منابع عمومی در حدود 48.8 هزار میلیارد تومان مواجه شده و حدود 70.4 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های عمومی پیش‌بینی شده را تامین نکرد.

 

ارسال نظر