کدخبر: ۸

افزایش منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال 97

جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ حدود ۷ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها اضافه شده است، گفت: این افزایش منابع با محاسبه جدید صورت‌گرفته از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی حاصل شده و مستقیماً به پرداخت نقدی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده است.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از تسنیم، به‌گفته کوچکی‌نژاد، دولت در نظر داشت با منابع در نظر گرفته‌شده ۲۳ هزار میلیاردی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها حدود ۳۳ میلیون یارانه‌بگیر را حذف کند اما محاسبات نشان می‌داد این منابع کفاف عملیات مد نظر دولت را نمی‌داد بنابراین کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت حدود ۷ هزار میلیارد تومان به منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها تخصیص دهد و به این ترتیب در سال 97 به طور کلی منابع نقدی یارانه­ها حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین وی اظهار داشت: در قسمت انتشار اوراق مشارکت نیز سرجمع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به انتشار اوراق کاهش پیدا کرده است.

 بنابراین با افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی منابع یارانه نقدی، شمار یارانه‌بگیران در سال ۹۷ به ۵۵ میلیون نفر می‌رسد.

جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ حدود ۷ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها اضافه شده است، گفت: این افزایش منابع با محاسبه جدید صورت‌گرفته از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی حاصل شده و مستقیماً به پرداخت نقدی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده است.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از تسنیم، به‌گفته کوچکی‌نژاد، دولت در نظر داشت با منابع در نظر گرفته‌شده ۲۳ هزار میلیاردی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها حدود ۳۳ میلیون یارانه‌بگیر را حذف کند اما محاسبات نشان می‌داد این منابع کفاف عملیات مد نظر دولت را نمی‌داد بنابراین کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت حدود ۷ هزار میلیارد تومان به منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها تخصیص دهد و به این ترتیب در سال 97 به طور کلی منابع نقدی یارانه­ها حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین وی اظهار داشت: در قسمت انتشار اوراق مشارکت نیز سرجمع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به انتشار اوراق کاهش پیدا کرده است.

 بنابراین با افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی منابع یارانه نقدی، شمار یارانه‌بگیران در سال ۹۷ به ۵۵ میلیون نفر می‌رسد.

 

ارسال نظر